Zpět do menu Hledat Česká asociace streetwork
Zavřít

Nebylo nic nalezeno.

Zpět na výpis

BE THE BEST

Ilustrační foto
Vzdělávací program zaměřený na řízení a rozvoj kvality poskytované služby.

Česká asociace streetwork, z.s. vyhlašuje třídenní (24hod.) kurz „BE THE BEST“ (jak se stát nejlepším poskytovatelem nízkoprahových preventivních služeb). Kapacita semináře je max. 20 osob. Kurz je akreditován MPSV, č. akreditace A2019/0016-SP/PC/VP.

Kurz je určen především pro vedoucí pracovníky a manažery kvality:

 • kterým záleží na tom, aby jejich organizace fungovala dobře a poskytovala co nejlepší služby svým klientům,
 • kterým není jedno, co si o nich myslí ostatní lidé a instituce v jejich okolí a chtějí zjistit, jak to udělat, aby jejich nízkoprahové preventivní služby byly považovány za užitečné a potřebné,
 • kteří se chtějí dozvědět, co je to plán rozvoje kvality, jaký je jeho obsah a tvorba a jak ho vytvořit.

Termín kurzu:

 • 27. – 29. 5. 2019

Výuka:

 • 1. den 10 – 18 hod.
 • 2. den 9 – 17 hod.
 • 3. den 9 – 17 hod.

Lektor kurzu: Bc. Jan Syrový

Působí jako lektor, konzultant, poradce, supervizor, kouč v oblastech řízení a rozvoje kvality sociálních služeb. Účastnil se realizace mnoha projektů v oblastech rozvoje sociálních služeb, (například vytvoření metodiky provádění inspekcí poskytování sociálních služeb, metodiky hodnocení kvality České asociace streetwork, systému řízení kvality QMSS), transformace pobytových zařízení, zavádění systémů kvality.

Od roku 2007 do roku 2018 působil jako inspektor kvality sociálních služeb, pracoval jako sociální pracovník (s duševně nemocnými, mentálně postiženými, uživateli drog, v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež), jako vedoucí pracovník, manažer kvality a správce dokumentace.

Je členem pracovní skupiny Ministerstva práce a sociálních věcí pro vytvoření dobrovolného programu kvality a pracovní skupiny Ministerstva práce a sociálních věcí pro vytvoření doporučených postupů pro proces jednání se zájemcem a individuální plánování.

Anotace kurzu:

Každý poskytovatel sociálních služeb v České republice musí zajišťovat jejich minimální požadovanou úroveň kvality v souladu se standardy kvality sociálních služeb. Nízkoprahové preventivní služby přitom musí zohlednit specifika vyplývající z charakteru jejich cílové skupiny + druhu poskytovaných služeb, a požadavky, které vyplývají z jejich členství v České asociaci streetwork.

Mezi základní specifika řízení a rozvoje kvality nízkoprahových preventivních služeb patří větší důraz na prokazování užitečnosti (kvality) svých služeb jiným zainteresovaným stranám, než jsou klienti (politici, rodiče, policie, soudy, úřady, veřejnost apod.). Vzdělávací program BE THE BEST je orientován především na tu část řízení a rozvoje kvality, která se věnuje identifikaci nejdůležitějších zainteresovaných stran, zjištění jejich požadavků a očekávání, stanovení metod a postupů mapování naplnění těchto požadavků a očekávání a využití výstupů mapování pro další rozvoj dané služby.

Česká asociace streetwork u svých členů garantuje trvalý rozvoj kvality. Každý člen je povinen zasílat písemně do kanceláře ČAS roční plán rozvoje, který slouží jako podklad pro hodnocení, zda dané zařízení dlouhodobě kontinuálně rozvíjí kvalitu svých služeb. V rámci vzdělávacího programu BE THE BEST se účastníci dozvědí, jaký je účel a smysl ročního plánu rozvoje kvality, jaký je jeho optimální obsah, jak ho vytvořit a nejlépe využít v praxi.

Osnova kurzu:

 • Úvod do kvality
 • Základní systémy řízení kvality
 • Řízení a rozvoj kvality
 • Manuál kvality
 • Plán rozvoje kvality

Místo konání:

 • Diakonická akademie, Praha

Cena kurzu:

 • Cena kurzu stanovena ve výši 4 200 Kč.
 • Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 3 700 Kč.

Uzávěrka přihlášek: 6. 5. 2019

!!!POZOR!!! V kurzu jsou stále volná místa, je možné se přihlásit i po uzávěrce. Pro více informací kontaktujte koordinátorku vzdělávání Kláru Šmejkalovou, +420 774 913 776, smejkalova@streetwork.cz

Tagy: #vzdelavani

Cena

4 200

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 3 700.

Více informací o kurzech Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776