Zpět do menu Hledat Česká asociace streetwork
Zavřít

Nebylo nic nalezeno.

Zpět na výpis

Lektorské dovednosti

Ilustrační foto
Kurz určený zkušeným a středně zkušeným pracovníkům, kteří se chystají lektorovat.

Česká asociace streetwork Vás zve na kurz Lektorské dovednosti. Jedná se o dvě setkání (jedno dvoudenní a jedno jednodenní setkání) v průběhu jednoho roku pro max. 16 lidí.

Komu je kurz určen:

 • spíše zkušeným a středně zkušeným pracovníkům z přímé práce i ve vedoucích pozicích, kteří již mají zkušenost jako lektoři, případně dlouhodobou zkušenost jako frekventanti
 • chystají se v roce kurzu lektorovat vlastní nebo přidělené téma (organizace požaduje prezentaci)
 • mají z lektorování ( některé fáze, situace…) obavy, nejsou si jisti vlastními kompetencemi, jsou motivováni svoje kompetence posílit
 • chtějí porozumět „lektorování“ v souvislostech a je jim blízké procesní uvažování
 • kurz je založen na supervizních přístupech a zprostředkovává sebezkušenostní formou a na základě skupinové diskuze náhled na situaci "učícího setkání".

Termíny setkání:
1. setkání 12. – 13. 12. 2018 (16 hod.)
Termín druhého setkání bude stanoven dodatečně ca 4 měsíce od prvního setkání (8 hod.). 

Výuka:
10 – 18 hod.

Na druhé setkání musí mít frekventanti „živý materiál“ – tzn. že odlektorovali alespoň jednu akci ( lépe více) v interním či externím vzdělávání. 

Lektor kurzu:

Mgr. Michal Zahradník – lektor a supervizor České asociace streetwork, spolu s Evou Vernerovou lektor sebezkušenostního výcviku Kompetence ke kontaktní práci.

Anotace kurzu: 

1. setkání 

Blok 1 : „Lektorování“ jako vztah (profesionální aliance) – kontext a obsahy

 • Poměření vlastních zkušeností a sdílení obav 
 • Mapa situace – zvědomění přítomných prvků, obsahy jednotlivých prvků 
 • Kdo (co) všechno je zodpovědný za výsledek? – zdroje a prostředky moci ve vztahu, zodpovědnost zúčastněných
 • Role aneb kdo je tu učitel a kdo žák – partnerský přístup ve vzdělávání
 • Potřeby ve vztazích dle Erskina a jejich uplatnění 
 • Zdroje uplatnění vlastní autority, formální x osobnostní zdroje 
 • Revize vlastních zdrojů a slepých míst (polarity) – vytýčení rozvojových úkolů

Blok 2: „ Lektorování“ jako vztah v procesu – dynamika

 • Výkon versus proces
 • Dynamika zúčastněných prvků ( lektora, skupiny, frekventantů, kontextu, klientů atd)
 • Mapa dynamiky procesu „lektorování“ – role lektora při harmonizaci 
 • Praktické zakotvení – tipy a triky ( jak se připravovat, jak navazovat vztah, co s „rušiči“, co s nenadálými situacemi, zdroje sebepodpory při lektorování, teorie pákových bodů apod.)
 • Zpřesnění vlastních rozvojových cílů – zadání úkolů a experimentů

2. setkání

Blok 3: Supervizní ukotvení lektorských zkušeností z praxe

 • sdílení zkušeností 
 • práce s mapou vztahu a schématem dynamiky – přiřazení zkušeností
 • skupinová supervize nad frekventovanými tématy – zakotvení do doporučení dobré praxe – vytváření desatera nebo kuchařky
 • reflexe naplnění osobních rozvojových cílů – zpřesnění na další období

Co si odnáší absolvent:

 • realistický odhad vlastních schopností a zdrojů
 • jejich úzkost/tréma je přiměřená výzvám a úkolům
 • orientuje se v procesu – ví, kde se zrovna nachází a umí pojmenovat, co se právě děje a kdo za to nese zodpovědnost
 • jsou si vědomi, co mohou způsobit/ovlivnit a co je mimo jejich vliv
 • jsou připraveni reagovat na potřeby frekventantů v souladu se svými potřebami
 • vnímají „učení“ jako vztah vzájemnosti – partnerský proces ( kde obě strany získávají)
 • mají praktické vědomosti a dovednosti v přípravě, organizaci, vedení a vyhodnocování úspěšnosti své lektorské „mise“

Pro získání certifikátu je třeba absolvovat min. 20 lektorských hodin z 24 hodin a to včetně závěrečného setkání.

Místo konání:

 • Dobrá rodina, Pardubice

Cena semináře:

 • Cena kurzu stanovena ve výši 3.600 Kč. 
 • Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 2.700 Kč.

Uzávěrka přihlášek: 21. 11. 2018

Tagy: #vzdelavani

Cena

3600 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 2700 Kč.

Více informací o kurzech Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776