Zpět do menu Hledat Česká asociace streetwork
Zavřít

Nebylo nic nalezeno.

Zpět na výpis

Kurz motivačních rozhovorů

Motivační rozhovory jsou poradenským a terapeutickým přístupem zaměřeným na podporu hledání vnitřní motivace ke změně chování.

Česká asociace streetwork vyhlašuje „Kurz motivačních rozhovorů“ v rozsahu 48 hod. – kurz je kreditován u MPSV (č. akreditace: A2018/0220-SP/PC). Kurz „Motivační rozhovory“ obsahuje 3 x 2 dny pro max. 16 osob.  

Komu je kurz určen:

 • Pracovníkům, kteří pracují v přímé práci s klienty v zařízeních poskytujících nízkoprahové sociální služby zejména NZDM a SW.

Termíny kurzu:

 • 1. setkání 24. – 25. 9. 2018
 • 2. setkání 28. – 29. 11. 2018
 • 3. setkání 29. – 30. 1. 2019

Časy výuky:

 • 1. den 10 – 18 hod.
 • 2. den 9 – 17 hod.

Lektor kurzu:
PhDr. Jan Soukup, Ph.D.
– psycholog a psychoterapeut. Přednáší na katedře adiktologie 1. LF UK, pracoval na Klinice adiktologie VFN (Apolinář). Absolvoval základní a lektorský výcvik v motivačních rozhovorech, výcvik v rogersovské psychoterapii a v taneční a pohybové terapii.

Anotace kurzu: 
Motivační rozhovory jsou poradenským a terapeutickým přístupem zaměřeným na podporu hledání vnitřní motivace ke změně chování. Mají klinicky ověřenou účinnost a jsou využívány u problémů se závislostmi (alkohol, drogy, tabák, gambling) a v dalších oblastech (poruchy příjmu potravy, práce s mladistvými, změna nezdravých návyků aj.); jsou také účinné v prevenci vyhoření.

Osnova kurzu:
Změna a její předpoklady: klient jako zdroj vlastní motivace a řešení
Motivační rozhovory: úvod, základní principy a techniky, využití
Vliv pracovníka na motivaci klienta
Podpora motivace a sebedůvěry klienta
Odpor ke změně a jeho zvládání
Podávání informací
Úspěšné plánování
Kazuistická práce s využitím motivačních rozhovorů

Místo konání:

 • Diakonická akademie, Praha

Podmínky pro účast na kurzu:

 • Účast na prvním setkání je klíčová a v případě náhlé nemoci je potřeba, aby vysílající organizace měla v záloze připraveného náhradníka. Při absenci na setkání je další účast v kurzu již problematická, neb jednotlivá setkání na sebe navazují.
 • Při absenci na celém druhém či třetím setkání lze kurz dokončit až v rámci dalšího běhu kurzu v následujícím roce.
 • Účastníci by neměli mít ve dnech kurzu další pracovní povinnosti.
 • Pro úspěšné absolvování kurzu předpokládáme max. absenci v rozsahu jednoho půldne (tj. ca 4 hodiny).
 • Zpracování písemné reflexe vlastní práce s klientem.

Cena kurzu:

 • Cena kurzu stanovena ve výši 10.500 Kč
 • Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 8.500 Kč.
 • Ubytování ani stravu nezajišťujeme.

Uzávěrka přihlášek: 3. 9. 2018 V kurzu jsou dosud volná místa, je možné se hlásit i po uzávěrce. Více info: Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz

Tagy: #vzdelavani

Cena

10500 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 8500 Kč.

Více informací o kurzech Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776