Zpět do menu Hledat Česká asociace streetwork
Zavřít

Nebylo nic nalezeno.

Zpět na výpis

Individuální plánování v nízkoprahových službách (sexbyznys, OPL, osoby bez přístřeší)

Ilustrační foto
Kurz pro pracovníky sociálních služeb pro osoby bez přístřeší, pro osoby pracující v sexbyznysu a s uživateli drog.

Česká asociace streetwork Vás zve na seminář IndividuálnIndividuální plánování v nízkoprahových službách, který je šitý na míru pracovníkům sociálních služeb pro osoby bez přístřeší, pro osoby pracující v sexbyznysu a s uživateli drog. Dvoudenní seminář (16 hod.) je akreditován u MPSV (č. akreditace: 2018/0217-SP/PC/VP). Kapacita semináře je max. 20 osob. 

Komu je seminář určen:

pracovníkům pracujících s uživateli drog, s osobami bez přístřeší a s osobami pracujícími v sexbyznysu, tj. pracovníkům kontaktních center, terénních programů, nízkoprahových denních center a také pracovníkům v noclehárnách a azylových domech.

Termín semináře:

 • 19. – 20. 9. 2018

Výuka:

 • 1. den: 10 – 18 hod.
 • 2. den: 8 – 16 hod.

Lektor kurzu:

Ing. Mgr. Aleš Herzog – Pracuje jako terénní pracovník s uživateli drog v Praze. Vedoucí Terénních programů SANANIM. Lektor je inspektorem sociálních služeb. Zabývá se od roku 1998 metodikou nízkoprahových služeb s různými cílovými skupinami. Má praxi 18 let v TP.

Anotace semináře:

Seminář se bude věnovat zavádění a realizaci individuálního plánování služby s klienty v terénních programech a nízkoprahových denních centrech, ale také v noclehárnách a azylových domech.

Základní otázky

 • Jak plánovat při terénní práci s klienty? Jak plánovat s nemotivovanými klienty?
 • Kdo je „zájemce“ a kdo klient? Jak předávat informace o službě?
 • Jak vypadá dobrý záznam individuálního plánu. Jak májí vypadat cíle?
 • Dá se provádět individuální plánování při běžných činnostech, jako je poskytování jídla, sprchy, tepla, výměnném programu, distribuci kondomů, testování na infekční choroby?

Seminář je určen pro pracovníky v přímé práci, i pro vedoucí a metodiky služeb. Lektor vyvíjí od roku 2006 metody, jakými nízkoprahové služby mohou naplňovat standardy kvality sociálních služeb v oblasti jednání se zájemcem, uzavírání dohod a individuálního plánování. Tyto metody jsou prověřeny praxí i inspekcemi (např. dohodoplánování, rozhovor o životě a cíli spolupráce, záznamy IP ve stylu Příběh, Úkol, Tady a teď, Koloběh – cyklický evaluační model.)

Seminář směřuje k tomu, aby si pracovníci zvědomili, že individuální plánování je vlastně strukturované přemýšlení o klientech. Účastníci semináře typicky po jeho skončení hodnotí individuální plánování jako proces, který dlouhodobě intuitivně dělají a mají chuť jej využívat a rozvíjet jako smysluplný nástroj pro dosahování přínosu pro klienty svého zařízení.

Pracovníci si na kurzu vytvoří záznamy individuálních plánů vlastních klientů a odnesou si je v elektronické podobě.

Notebook s sebou je výhodou.

Osnova kurzu:

1. den

 • Zákon o sociálních službách, standardy – proč a jak jim rozumět.
 • Jak ovlivňují cíle a cílová skupina zařízení individuální plánování? Jaký je rozdíl mezi individuálním plánováním a plánem?
 • Procesní standardy kvality a individuální plán jako proces
 • Cíle spolupráce: Jak se vypořádat s osobním cílem klienta?
 • Zaznamenávání individuálního plánu. V rámci semináři vytvářejí účastníci formou cvičení individuální plány konkrétních klientů.
 • Přehled ve světě používaných přístupů k individuálnímu plánování
 • Nácvik tvorby individuálních plánů

2. den

 • Nácvik tvorby individuálních plánů.
 • Typické chyby při plánování
 • Typické "modelové" přístupy, jakými nízkoprahové služby řeší naplnění standardů 3,4,5. Hledání dalších způsobů naplňování standardů 3, 4, 5. Cvičení na vytváření herního pole pro cestu klienta službou. Pracovníci si odnesou vlastnoručně vytvořené schéma procházení klienta službou.

Texty lektora na dané téma najdete například zde:

Zaznamenávání individuálních plánů
Metodický list pro inspektory
Rozhovor o životě a cíli spolupráce (také v publikaci Kontaktní práce 2010)
Dohodoplánování (také v publikaci Kontaktní práce 2010)
Chyby při individuálním plánování

Místo konání:

 • Ratolest, Brno
 • K dispozici káva, čaj.
 • Strava zajištěna není.

Cena semináře:

 • Cena kurzu stanovena ve výši 2 400 Kč.
 • Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 1 800 Kč.

Uzávěrka přihlášek: 28. 8. 2018  V kurzu jsou dosud volná místa, je možné se hlásit i po uzávěrce. Více info: Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz

Tagy: #vzdelavani

Cena

2400 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 1800 Kč.

Více informací o kurzech Vám poskytne Klára Šmejkalová,