Zpět do menu Hledat Česká asociace streetwork
Zavřít

Nebylo nic nalezeno.

Zpět na výpis

Úvod do sociálně-právní ochrany dětí

Ilustrační foto
Kurz pro ty, kteří chtějí porozumět problematice SPOD a problematice spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí.

Česká asociace streetwork Vás zve na seminář Úvod do sociálně-právní ochrany dětí. Dvoudenní seminář (16 hod.) pro max. 16 osob je akreditován u MPSV.

Komu je seminář určen:

 • pracovníkům v zařízeních poskytujících nízkoprahové sociální služby zejména NZDM a SW

Termín semináře:

 • 13. – 14. 6. 2018

Výuka:

 • 1. den: 10 – 18 hod.
 • 2. den: 9 – 16 hod.

Lektoři kurzu:

Mgr. Alena Svobodová – sociální pracovnice, specializace na práva dětí

Mgr. Adam Křístek – právník, specializace na práva dětí

Anotace semináře:

Kurz je zaměřen na sociálně - právní ochranu dětí. Kurz seznamuje účastníky se systémem sociálně - právní ochrany dětí v České republice a rovněž jeho zasazením do rámce mezinárodního kontextu. Účastníci kurzu porozumí problematice ohrožených dětí, které spadají do sociálně - právní ochrany a problematice spolupráce s orgány sociálně - právní ochrany dětí.

Kurz je rovněž zaměřen na proces vedení případu v SPOD, typy náhradní rodinné péče a ústavní výchovy. Zároveň bude účastníkům představen lektory - právníky - proces trestního řízení nad mládeží a pro děti do 15 ti let.

 Kurz je veden interaktivní formou.

Příprava: Právní dotazy k tématu zaslat nejlépe do 3.6.2018 na email alenasvoboda@seznam.cz

Osnova kurzu:

1. den

 • Vzájemné seznámení
 • Úvod do SPOD
 • SPOD v mezinárodním kontextu
 • SPOD - principy, působnost, podmínky pro přijetí dítěte do SPOD
 • Proces vedení případu v SPOD, včetně řešení.

2. den

 • Oprávnění a povinnosti v SPOD
 • Rodičovská zodpovědnost
 • Náhradní rodinná péče - Náhradní rodinná péče - typy NRP, legislativní ukotvení NRP, rozdíly mezi jednotlivými typy.
 • Ústavní výchova
 • Trestní řízení a trestné činy mládeže a dětí pod 15 let
 • Závěr kurzu - zodpovězení dotazů, diskuse, závěrečný test, vyplnění evaluačního dotazníku

Místo konání:

 • Diakonická akademie, Praha

Cena kurzu:

 • Cena kurzu stanovena ve výši 3.000 Kč .
 • Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 2 400 Kč.
 • K dispozici káva, čaj. Stravování nezajišťujeme.

Uzávěrka přihlášek: 23. 5. 2018

 

Tagy: #vzdelavani

Cena

3000 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 2400 Kč.

Více informací o kurzech Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776