Zpět do menu Hledat
Zavřít

Nebylo nic nalezeno.

Zpět na výpis

Výcvik Kompetence ke kontaktní práci

Ilustrační foto
Datum: 17.04.2018 10:00 - 06.06.2019 17:00
Akreditovaný sebezkušenostní výcvik Kompetence ke kontaktní práci

Sebezkušenostní výcvik Kompetence ke kontaktní práci je akreditován u MPSV (akreditace č. A2017/0606-SP/PC). Výcvik (dříve Výcvik v kontaktní práci) obsahuje tři třídenní setkání, tři čtyřdenní setkání a jedno dvoudenní setkání v celkové časové dotaci 253 hodin (184 hod. přímá výuka, 2 hod. individuální konzultace, 16 hod. povinná stáž + 51 hod. samostatná příprava) a jeho kapacita je max. 16 osob.

Anotace:

Eklektický – kombinace celostních, existenciálních, fenomenologických, antropologických a tvarových přístupů
Tréninkový – vstupování do situací, hledání možností řešení, nácvik kontaktu
Sebezkušenostní – ukotvování osobních zkušeností, zážitek skupinové dynamiky, sebereflexe, trénink vzájemně na členech skupiny
Výcvik – důraz na dovednosti, měkké techniky, zážitková interaktivní forma
Kontaktní práce – základní jednotka výcviku – setkání Já x Ty v dialogickém vztahu, vytváření respektující atmosféry

Pro:

 • Pracovníky, kteří potřebují vést s klientem dialog
 • Pracovníky, kteří potřebují reagovat v různorodých, často nepřehledných situacích
 • Sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách
 • Pracovníky pracující s různými cílovými skupinami v různě organizovaných službách

Výstup:

 • Nalezení vlastního potenciálu v kontaktní práci
 • Schopnost improvizovat v různých situacích
 • Schopnost rozlišit moje x klientovy potřeby
 • Porozumění způsobu životního vyjádření klientů
 • Schopnost vytvářet atmosféru dialogického setkání
 • Zcitlivění, náhled na situace s klientem
 • Pragmatický přístup

Podmínky pro vstup:

 • zaslat věcný a konkrétní motivační dopis, ze kterého se skutečně dozvíme, co si od výcviku slibujete, popřípadě, co vás vedlo k rozhodnutí přihlášku podat – maximální rozsah 1/2 normostrany
 • zaslat profesní životopis + aktuální kazuistiku – zaměřenou na popis budování vztahu s klientem (i neuzavřený proces) – ze kterého poznáme, jak o svojí práci přemýšlíte – max. rozsah 1 normostrana
 • Tyto 3 náležitosti zašlete na e-mail: smejkalova@streetwork.cz (jsou nedílnou součástí přihlášky)
 • min. 2 roky praxe v přímé práci s klienty
 • dosažení věku min. 21 let
 • jste motivováni se profesně rozvíjet prostřednictvím práce na sobě
 • chcete porozumět sobě a klientovi v kontaktu
 • úspěšně projdete výběrovým pohovorem

Podmínky absolvování:

 • absence je možná pouze v rozsahu jednoho třídenního setkání
 • aktivní zapojení do kurzu – práce ve skupině, individuální úkoly apod.
 • ochota pracovat s osobními obsahy a aktuálním pracovním materiálem
 • dodržování pravidel skupiny
 • absolvování stáže, odevzdání domácích úkolů
 • úspěšné obhájení portfolia

Lektoři: Mgr. Eva Vernerová, Mgr. Michal Zahradník – certifikovaní supervizoři ČAS

Termíny výcviku:

 • Přijímací pohovor s uchazeči o výcvik proběhne dne 24. 1. 2018 28. 3. 2018 od 11 do cca 16:00 hod., prostory Dobrá rodina, Pardubice (20 min. pěší chůzí od nádraží)
 • 1. setkání 13. – 14. 2. 2018 17. – 18. 4. 2018
 • 2. setkání 16. – 18. 4. 2018 26. – 28. 6. 2018
 • 3. setkání 26. – 28. 6. 2018 4. – 6. 9. 2018
 • 4. setkání 3. – 6. 9. 2018 20. – 23. 11. 2018
 • 5. setkání 20. – 23. 11. 2018 12. – 15. 2. 2019
 • 6. setkání 12. – 15. 2. 2019 8. – 11. 4. 2019
 • 7. setkání 9. – 11. 4. 2019 4. – 6. 6. 2019

Místo konání:

Cena kurzu:

 • Cena výcviku: 22.200 Kč.
 • Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.je stanovena cena 18.900 Kč.
 • Ubytování (250Kč/noc) i stravu si účastníci hradí sami na místě v hotovosti. Skupina si společně vaří.

Uzávěrka přihlášek: 2. 1. 2018 26. 3. 2018

 

Cena

22000 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 18900.

Více informací o kurzech Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776