Zpět do menu Hledat Česká asociace streetwork
Zavřít

Nebylo nic nalezeno.

Zpět na výpis

Výcvik Kompetence ke kontaktní práci

Ilustrační foto
Akreditovaný sebezkušenostní výcvik Kompetence ke kontaktní práci

Sebezkušenostní výcvik Kompetence ke kontaktní práci je akreditován u MPSV (akreditace č. A2017/0606-SP/PC). Výcvik (dříve Výcvik v kontaktní práci) obsahuje tři třídenní setkání, tři čtyřdenní setkání a jedno dvoudenní setkání v celkové časové dotaci 253 hodin (184 hod. přímá výuka, 2 hod. individuální konzultace, 16 hod. povinná stáž + 51 hod. samostatná příprava) a jeho kapacita je max. 16 osob.

Anotace:

Eklektický – kombinace celostních, existenciálních, fenomenologických, antropologických a tvarových přístupů
Tréninkový – vstupování do situací, hledání možností řešení, nácvik kontaktu
Sebezkušenostní – ukotvování osobních zkušeností, zážitek skupinové dynamiky, sebereflexe, trénink vzájemně na členech skupiny
Výcvik – důraz na dovednosti, měkké techniky, zážitková interaktivní forma
Kontaktní práce – základní jednotka výcviku – setkání Já x Ty v dialogickém vztahu, vytváření respektující atmosféry

Pro:

 • Pracovníky, kteří potřebují vést s klientem dialog
 • Pracovníky, kteří potřebují reagovat v různorodých, často nepřehledných situacích
 • Sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách
 • Pracovníky pracující s různými cílovými skupinami v různě organizovaných službách

Výstup:

 • Nalezení vlastního potenciálu v kontaktní práci
 • Schopnost improvizovat v různých situacích
 • Schopnost rozlišit moje x klientovy potřeby
 • Porozumění způsobu životního vyjádření klientů
 • Schopnost vytvářet atmosféru dialogického setkání
 • Zcitlivění, náhled na situace s klientem
 • Pragmatický přístup

Podmínky pro vstup:

 • zaslat věcný a konkrétní motivační dopis, ze kterého se skutečně dozvíme, co si od výcviku slibujete, popřípadě, co vás vedlo k rozhodnutí přihlášku podat – maximální rozsah 1/2 normostrany
 • zaslat profesní životopis + aktuální kazuistiku – zaměřenou na popis budování vztahu s klientem (i neuzavřený proces) – ze kterého poznáme, jak o svojí práci přemýšlíte – max. rozsah 1 normostrana
 • Tyto 3 náležitosti zašlete na e-mail: smejkalova@streetwork.cz (jsou nedílnou součástí přihlášky)
 • min. 2 roky praxe v přímé práci s klienty
 • dosažení věku min. 21 let
 • jste motivováni se profesně rozvíjet prostřednictvím práce na sobě
 • chcete porozumět sobě a klientovi v kontaktu
 • úspěšně projdete výběrovým pohovorem

Podmínky absolvování:

 • absence je možná pouze v rozsahu jednoho třídenního setkání
 • aktivní zapojení do kurzu – práce ve skupině, individuální úkoly apod.
 • ochota pracovat s osobními obsahy a aktuálním pracovním materiálem
 • dodržování pravidel skupiny
 • absolvování stáže, odevzdání domácích úkolů
 • úspěšné obhájení portfolia

Lektoři: Mgr. Eva Vernerová, Mgr. Michal Zahradník – certifikovaní supervizoři ČAS

Termíny výcviku:

 • Přijímací pohovor s uchazeči o výcvik proběhne dne 24. 1. 2018 28. 3. 2018 od 11 do cca 16:00 hod., prostory Dobrá rodina, Pardubice (20 min. pěší chůzí od nádraží)
 • 1. setkání 13. – 14. 2. 2018 17. – 18. 4. 2018
 • 2. setkání 16. – 18. 4. 2018 26. – 28. 6. 2018
 • 3. setkání 26. – 28. 6. 2018 4. – 6. 9. 2018
 • 4. setkání 3. – 6. 9. 2018 20. – 23. 11. 2018
 • 5. setkání 20. – 23. 11. 2018 12. – 15. 2. 2019
 • 6. setkání 12. – 15. 2. 2019 8. – 11. 4. 2019
 • 7. setkání 9. – 11. 4. 2019 4. – 6. 6. 2019

Místo konání:

Cena kurzu:

 • Cena výcviku: 22.200 Kč.
 • Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.je stanovena cena 18.900 Kč.
 • Ubytování (250Kč/noc) i stravu si účastníci hradí sami na místě v hotovosti. Skupina si společně vaří.

Uzávěrka přihlášek: 2. 1. 2018 26. 3. 2018

 

Cena

22000 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 18900 Kč.

Více informací o kurzech Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776