Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Pozvánka na kurz Ošetřování a zdrav. poradenství

Typické zdravotní obtíže, ošetřování a poradenství injekčních uživatelů drog: zkušenosti z praxe.

LAST MINUTE PŘIHLAŠOVÁNÍ | Česká asociace streetwork Vás zve na jednodenní seminář (7,5 hod.) pro max. 20 osob Ošetřování a zdravotní poradenství u uživatelů návykových látek. Seminář je určen pracovníkům v zařízeních poskytujících nízkoprahové sociální služby a zejména pracovníkům terénních programů.

Seminář se bude zabývat zdravotnickými informacemi pro klienty nízkoprahových služeb. Typické zdravotní obtíže, ošetřování a poradenství injekčních uživatelů drog: zkušenosti z praxe. Hnisavé rány, abscesy, flegmony, svrab, vši, impetigo, bércové vředy, spáleniny, poleptaniny, bodné rány a další. 
Masti a jejich správné použití. Co má smysl ošetřovat a co nikoliv. 

Uzávěrka přihlášek: 14. 11. 2018

Více informací o kurzu čtěte zde.

Tagy