Zpět do menu Hledat Česká asociace streetwork
Zavřít

Nebylo nic nalezeno.

Zpět na výpis

Kontaktní pracovník/pracovnice v nízkoprahovém klubu

27. 7. 2018
Zajímá Vás problematika rizikové mládeže? Chcete podpořit děti a mladé lidi na jejich cestě k dospělosti? Umíte motivovat, máte co předat? Chcete být součástí dynamické organizace s možností ovlivňovat dění kolem sebe? Pak jste na správné adrese!

Kontaktní pracovník/pracovnice v nízkoprahovém klubu

Zajímá Vás problematika rizikové mládeže? Chcete podpořit děti a mladé lidi na jejich cestě k dospělosti? Umíte motivovat, máte co předat? Chcete být součástí dynamické organizace s možností ovlivňovat dění kolem sebe? Pak jste na správné adrese!

Beztíže specializované oddělení DDM Praha 3 - Ulita vypisuje výběrové řízení na pracovní pozice:

kontaktní pracovník/ice pro děti a mládež v lokalitě Praha 3 – Žižkov, Na Balkáně 2866/17a na 0,5 úvazku

kontaktní pracovník/ce pro děti a mládež v lokalitě Praha 2 – Nusle, Jaromírova 63 na 0,5 úvazku

Klub Beztíže nabízí dětem a mládeži zábavu, podporu a pomoc v jejich každodenním životě i při zvládání obtížných situací. Otevřeno máme určité dny v týdnu od 14 do 19 hodin. Služby využívají zejména dospívající z Prahy 3 a Prahy 2, z nichž někteří jsou ohroženi sociálním vyloučením či dalšími rizikovými faktory. Přijít k nám mohou bez registrace, docházky a poplatků.

Pracujeme na rozhraní sociální práce, sociální pedagogiky, poradenství a prevence. Podstatou naší profese je odborná kontaktní práce s klienty/kami a poskytování služeb jako je informační servis, krizová intervence, poradenství, doprovod či motivační rozhovor. Klientům a klientkám nabízíme možnost seberealizace, podporu ve zvládání každodenních i velmi obtížných životních situacích, využívání volnočasového vybavení, kontakt s vrstevnickou skupinou, s pracovníky a pracovnicemi. Aktivně spolupracujeme s dalšími nízkoprahovými kluby, pořádáme řadu aktivit nad rámec sociální služby (preventivní výjezdové akce, workshopy, motivační akce atd.).

Tato pozice vyžaduje zkušenosti, osobní zralost a nasazení pro práci s rizikovými skupinami dětí a mládeže.

Náplň práce:

 • kontaktní práce s klienty/kami na klubu, sociální a sociálně-pedagogická práce
 • podíl na týmových projektech a úkolech (metodika, výjezdové akce, volnočasové akce atp.)
 • účast na vzdělávání a týmových setkáních (kurzy, supervize, intervize, exkurze ad.)
 • pozice sociální pracovník/ce – kontaktní pracovník/ce klubu

Požadujeme:

 • spolehlivost a zodpovědnost
 • zkušenosti, dovednosti a motivaci pro práci s rizikovou mládeží a ohroženými sociálními skupinami
 • dobré komunikační schopnosti
 • vzdělání požadované zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (možnost doplnit v průběhu)
 • schopnost týmové i samostatné práce
 • trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost pro práci s dětmi
 • časovou dispozici pro 2 odpolední služby týdně
 • motivaci pro další vzdělávání a rozvoj
 • zájem a předpoklady pro dlouhodobou spolupráci

Uvítáme:

 • pracovní zkušenost z terénního programu či některého nízkoprahového klubu, z lektorování programů primární prevence
 • zkušenosti a chuť podílet se nových projektech
 • znalosti z oboru sociální práce, prevence, pedagogika, etopedie, romistika, psychologie, sociologie
 • pohybové, umělecké a další dovednosti atraktivní pro cílovou skupinu

Nabízíme:

 • smysluplnou a užitečnou práci v profesionálním prostředí
 • dynamickou práci se zajímavou cílovou skupinou
 • podíl na rozvoji Beztíže
 • sdílení odborného know how
 • možnost seberealizace a rozvoje
 • zajímavou životní zkušenost
 • tarifní platové ohodnocení s možnými odměnami

V případě zájmu zašlete výhradně na adresu:

Praha 3 -  grombirova@ulita.cz nejpozději do 20.8.2018

Praha 2 – horyna@ulita.cz nejpozději do 20.8.2018

 • 1. svůj životopis s přiloženou fotografií
 • 2. stručný motivační dopis
 • 3. telefonní kontakt
 • email označte v řádku Předmět slovy “Výběrové řízení“

Výběrové řízení proběhne 31.08.2018.

Beztíže
Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita, Na Balkáně 2866/17a, Praha 3, 130 00
Kontaktní osoba: Bc. Klára Grombířová, DiS.
telefon: 770 141 571
E-mail: grombirova@ulita.cz
www: http://beztize.ulita.cz/