Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Streetworkeři se u teenagarů častěji potkávají s agresí

Terénní sociální pracovníci upozorňují na stále se rozšiřující společenskou normu, kterou je agrese a násilné projevy u dětí a mladých lidí. Podle nich je potřeba teenagery učit se svou vlastní i okolní agresí zacházet a porozumět jí, aby ji mohli včas rozpoznat a následně zvládnout. Dále varují před tabuizací tématu a apelují na součinnost policie.

Streetworkeři řeší případy s nejrůznější mírou závažnosti - od pouličních bitek mezi jednotlivými skupinami dětí a mladých lidí, přes domácí násilí, po kyberšikanu i sebepoškozování. Situaci ovlivňuje také celkový postoj společnosti, ve které všeobecně převládá netolerance a násilí. Terénní sociální pracovníci například řešili situaci s bitkami na území pražských Bohnic. Bohužel, takovéto bitky mezi skupinami dětí různého věku jsou obvyklé a časté. Z hlediska vývojové i sociální psychologie je toto chování součástí tzv. přechodového rituálu do dospělosti.

Proto je důležité s dětmi mluvit o tom, že  ublížení na zdraví, omezování osobní svobody a podobně jsou trestné činy a že pokud se jich dopustí, ponesou následky oni. Terénní sociální pracovníci se shodují na tom, že klíčové je zapojení represivní složky, tedy policie.

Tagy

Přílohy