Zpět do menu Hledat Česká asociace streetwork
Zavřít

Nebylo nic nalezeno.

Zpět na výpis

Výměna zkušeností – Diakonie ČCE, středisko Západní Čechy

Ilustrační foto
10. 4. 2018
Dvoudenní výměna zkušeností pro max. 5 začínajících pracovníků z nízkoprahových sociálních služeb v rámci celé ČR.

Česká asociace streetwork v rámci projektu OPZ „Je dobré být v ČAS“, CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002231 vyhlašuje nabídku Dvoudenní výměny zkušeností – Klub Fontána pro děti a mládež + Klub Uličník pro děti a mládež (Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy), která se uskuteční 21. – 22. 5. 2018. Zájemci se mohou přihlašovat do 30. 4. 2018. 

V rámci projektu „Je dobré být v ČAS“ nabízíme dvoudenní výměnu zkušeností pro max. 5 vybraných osob pracujících v nízkoprahových sociálních službách v rámci celé ČR. Výzva je primárně určena pro pracovníky členských zařízení ČAS. Hlásit se ale mohou i pracovníci z řad nečlenů. V případě nenaplnění kapacity, budeme zařazovat i pracovníky z těchto organizací, jakožto potencionálních nových členů asociace. 

Výměna zkušeností je určena pro začínající pracovníky a pracovnice (praxe 0-2 roky) a proběhne v Klubu Fontána pro děti a mládež + Klubu Uličník pro děti a mládež, Domažlice (Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy).

Klub Uličník pro děti a mládež – je registrovanou sociální službou NZDM, zařízení je členem České asociace streetwork, z.s.  . 

Klub Fontána pro děti a mládež – je registrovanou sociální službou NZDM, není členem ČAS.

Klub Fontána pro děti a mládež – ambulantní klub v Domažlicích, cílová skupina 6 až 20 let, zahájení provozu v roce 2011. Provozní doba pondělí až čtvrtek 12:30 až 17:00 hod. Tříčlenný tým pracovníků. Jde o zaběhnutý Klub v příhraničním městě s cca 11 tisíci obyvatel. Denní návštěvnost Klubu se pohybuje od 15 do 25 klientů. Pro klienty je připravován měsíční tematický program plný aktivit, kterých se mohou zúčastnit. Aktivity odráží aktuální dětí v Klubu, případně ve společnosti. Mají preventivní charakter. Zapojují se tím do celoroční soutěže o Husťáka roku. Vítězem je vždy 5 nejaktivnějších klientů. Klub se zapojuje do komunitního dění zejména svojí aktivní účastí na Dni sociálních služeb či realizací preventivní akce Projdi si pubertou, která se uskutečňuje jednou ročně. Navázána velmi dobrá spolupráce s místní praktickou školou.

Klub Uličník pro děti a mládež – mobilní terénní práce – Poběžovice, Bělá n. Radbuzou, Mutěnín a Hostouň, cílová skupina 6 až 20 let. Realizace od ledna 2015. Provozní doba pondělí až čtvrtek 12:00 – 17:00 hod. Tříčlenný tým pracovníků. Klub Uličník poskytuje formou speciálně upraveného automobilu nízkoprahovou sociální službu dětem a mládeži v lokalitách, kde by ambulantní forma služby nebyla efektivní (ekonomicky, kapacitně). Mobilní automobil poskytuje zázemí pro pracovníky i klienty. Vlivy počasí tolik neovlivňují poskytování služby jako je tomu u klasické terénní práce. Je možné klientům nabídnout tepelný komfort a intenzivněji pak pracovat na jejich zakázkách. Zázemí automobilu dává službě čitelnější charakter. Klientům dává jistotu v tom, že dokážou službu vyhledat, protože auto stojí pravidelně na stejném místě. Na každý měsíc je v Klubu připravený tematický program plný aktiv preventivního charakteru. Náplň práce pracovníku nespočívá pouze v činnosti v mobilním Klubu. Tříčlenný tým umožňuje kromě práce v autě a jeho okolí také vyhledávat cílovou skupinu na jiných místech lokality a případně poskytovat službu přímo v ulicích měst. Během realizace se snažíme o využívání zdrojů celé komunity, realizovány projekty ve prospěch obce (obnova autobusového nádraží apod.).

Cíl výměny zkušeností:

  • umožnit účastníkům sebrat zkušenosti a získat vhled do provozu sociální služby osvědčeného poskytovatele,
  • inspirovat účastníky novými postupy poskytovatelů sociálních služeb v zařízeních, která jsou garancí kvality a dobré praxe,
  • seznámit účastníky s metodickými postupy a umožnit jim reflexi a srovnání, 
  • motivovat účastníky k další práci v nízkoprahových sociálních službách.

Další informace o výměně zkušeností se dočtete zde.