Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Nízkoprahy v síti

kulatý stůl a workshop

V rámci projektu Nové výzvy pro streetwork číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007649 podpořeného z Evropské unie Vás srdečně zveme na kulatý stůl a workshop na téma Nízkoprahy v síti.

Lektor:

  • Bc. Jan Syrový

Místo konání:

  • Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, Místnost 119A

Program:

9:30 – 10:00
Registrace účastníků

10:00 – 10:45
Nabídka ČAS a Vize NZDM 2030
Představení asociace a vize služby NZDM.
Mgr. Martina Zikmundová, Mgr. Martina Zimmermannová

10:45 – 12:00
BE THE BEST! Spolupráce v lokalitě aneb nízkoprahy v síti.
Co přináší a odnáší spolupráce, vztahy s odbornou i laickou veřejností. Chcete být nejlepší?
Bc. Jan Syrový

12:00 – 12.30
Oběd

12:30 – 14:00
Workshop na téma „Umíme být nejlepší, aneb jací vlastně jsme?“

14:00 – 15:00
Diskuze, konzultace

Bc. Jan Syrový působí jako lektor, konzultant, poradce, supervizor, kouč v oblastech řízení a rozvoje kvality sociálních služeb. Účastnil se realizace mnoha projektů v oblastech rozvoje sociálních služeb, (například vytvoření metodiky provádění inspekcí poskytování sociálních služeb, metodiky hodnocení kvality České asociace streetwork, systému řízení kvality QMSS), transformace pobytových zařízení, zavádění systémů kvality.

Od roku 2007 do roku 2018 působil jako inspektor kvality sociálních služeb, pracoval jako sociální pracovník (s duševně nemocnými, mentálně postiženými, uživateli drog, v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež), jako vedoucí pracovník, manažer kvality a správce dokumentace.

Je členem pracovní skupiny Ministerstva práce a sociálních věcí pro vytvoření dobrovolného programu kvality a pracovní skupiny Ministerstva práce a sociálních věcí pro vytvoření doporučených postupů pro proces jednání se zájemcem a individuální plánování.

Účast na kulatém stolu a workshopu je bezplatná, občerstvení zajištěno.

V případě zájmu se registrujte ZDE.

Dotazy prosíme telefonicky na čísle 774 913 777.

Tagy